Gwasanaethau Chwarae Plant, Digwyddiad Diwrnod Chwarae 2023

Date/Time:  02/08/2023 13.00-16.00
Venue: Parc Mynydd Bychan CF14 4EN
Contact: Freyja Ravenhill
Email: ChwaraePlant@Caerdydd.gov.uk
Open to the public: yes

Mae’n ddrwg iawn gennym, mae Diwrnod Chwarae yn Mynydd Bychan wedi cael ei ohirio oherwydd tywydd gwael ddydd Mercher. Byddwn yn aildrefnu ar gyfer dyddiad yn y dyfodol. 

Mae Gwasanaethau Chwarae Plant yn dathlu diwrnod Chwarae Cenedlaethol ar 2 Awst, ymunwch â ni am brynhawn o grefftau, modelu sbwriel, dweud straeon, gemau, chwarae dŵr a synhwyraidd a llawer mwy.